Số 33/2019: Vệ tinh GPS III thứ hai lên quỹ đạo, hồi đáp lệnh điều khiển

Image Content

Tracy Cozzens

Nhóm Kỹ thuật Công nghệ Công ty TNHH ANTHI Việt Nam dịch và biên soạn.

Vệ tinh GPS III thứ hai thế hệ hai với tên gọi Magellan của Không lực Hoa Kỳ được chế tạo bởi Lockheed Martin đã hồi đáp lệnh, đặt dưới sự kiểm soát và hiện đã chuyển sang giai đoạn sử dụng hệ thống đẩy tích hợp sẵn với vệ tinh để hiệu chỉnh quỹ đạo chính xác ngay sau khi được phóng thành công vào ngày 22/08/2019.

Vào hồi 11:01 a.m. ET, các kỹ sư thuộc Không lực Hoa Kỳ và Lockheed Martin làm việc tại cơ sở phóng tàu và điều khiển của Lockheed Martin đặt gần Denver đã loan đi thông báo rằng họ đã kiểm soát hoàn toàn vệ tinh định vị GPS III thế hệ thứ hai và cũng là vệ tinh GPS III thứ hai được đưa lên quỹ đạo không lâu sau khi vệ tinh GPS III này tách khỏi tên lửa đẩy Delta IV của ULA (United Launch Alliance). Vệ tinh GPS III với tên gọi “Magellan” được đặt bởi Không lực Hoa Kỳ bắt đầu bay vào không gian bởi tên lửa đẩy Delta IV từ căn cứ không quân Cape Canaveral vào hồi 09:06 a.m. ET ngày 22/08/2019.

Hiện vệ tinh GPS III SV02 đang bắt đầu quá trình dịch chuyển hướng tới quỹ đạo hoạt động ở độ cao khoảng 12,550 dặm so với mặt đất bằng chính hệ động lực đẩy Liquid Apogee được trang bị cho vệ tinh. Các kỹ sư làm việc tại Trung tâm Không gian Lockheed Martin tại Waterton, tiểu bang Colorado đang gửi lệnh điều khiển cho vệ tinh này bằng cách sử dụng hệ thống dùng cho trung tâm điều khiển hoạt động GPS thế hệ mới OCX Block 0 (GPS Next Generation Operational Control System Block 0).

“Vệ tinh GPS III SV02 hiện đang nhận và hồi đáp với các mệnh lệnh được gửi đi theo phương án thiết kế ban đầu. Trong những ngày tiếp theo, chúng tôi sẽ kết thúc việc đưa vệ tinh vào quỹ đạo và đến đúng vị trí hoạt động được thiết kế cho vệ tinh này và sau đó sẽ gửi các lệnh tới vệ tinh này để ra lệnh cho vệ tinh triển khai các tấm quang năng và hệ thống ăng ten của vệ tinh” Johnathon Caldwell, Phó Chủ tịch Hệ thống Dẫn đường của Lockheed Martin Space phát biểu. “Ngay khi xác lập xong, chúng tôi sẽ bắt đầu thực hiện các nhiệm vụ kiểm tra và thử nghiệm trên quỹ đạo, bao gồm cả nhiệm vụ thử nghiệm kiểm tra tín hiệu với hợp phần dẫn đường cao cấp”.

Hợp phần dẫn đường cao cấp được cung cấp bởi L3Harris. Vệ tinh GPS III thứ nhất được phóng vào tháng 12/2018 và hợp phần dẫn đường cao cấp của L3Harris triển khai trên vệ tinh này đã hoạt động trên quỹ đạo vượt trên cả mong đợi trong suốt quá trình kiểm tra thử nghiệm trước khi hoạt động chính thức, theo thông tin từ L3Harris.

GPS III SV2 là vệ tinh GPS III thứ hai được thiết kế và chế tạo bởi Lockheed Martin trong chương trình hiện đại hoá hệ thống định vị toàn cầu bằng vệ tinh GPS (Global Positioning System) do Không lực Hoa Kỳ đảm trách, theo đó toàn bộ chùm vệ tinh định vị sẽ được trang bị các kỹ thuật công nghệ và chức năng mới. Các vệ tinh GPS III có khả năng cung cấp thông tinh định vị với độ chính xác lớn hơn gấp 3 lần và khả năng chống can nhiễu được cải thiện tới hơn 8 lần so với các vệ tinh thế hệ hiện tại. Vệ tinh GPS III cũng sẽ cung cấp tín hiệu dân sự L1C (L1 Civil), tương thích với các hệ thống định vị vệ tinh toàn cầu của các quốc gia khác ví dụ như hệ thống Galileo của Châu Âu.

VỆ TINH GPS III THỨ NHẤT HOÀN THÀNH QUY TRÌNH KIỂM TRA TRÊN QUỸ ĐẠO

Vệ tinh định vị GPS III SV02 sẽ trở thành vệ tinh GPS III thứ hai trên quỹ đạo và cũng là vệ tinh GPS III thứ hai đang được điều khiển và nhận lệnh từ cơ sở của Lockheed Martin Space.

Ngày 23/12/2018, Không lực Hoa Kỳ cũng đã phóng vệ tinh GPS III thứ nhất với tên gọi “Vespucci”. Vệ tinh GPS III SV01 đã trải qua nhiều tháng vận hành thử nghiệm, kiểm tra  tính năng trên quỹ đạo thông qua hàng loạt các thủ tục cao cấp sử dụng hợp phần dẫn đường cao cấp do Harris Corporation thiết kế chế tạo.

“Năng lực hoạt động của vệ tinh GPS III SV01 vượt quá mong đợi của chúng tôi trong suốt quá trình kiểm tra thử nghiệm trên quỹ đạo”, Johnathon Caldwell nói “Vào ngày 12/07, chúng tôi đã chính thức hoàn tất mọi thủ tục kiểm tra thử nghiệm vệ tinh trên quỹ đạo trước khi hoạt động chính thức. Chúng tôi rất phấn khích khi được chứng kiến vệ tinh SV01 chuyển sang giai đoạn tiếp theo và thực hiện năng lực trong môi trường hoạt động thực sự”.

Tất cả sự mong đợi về hoạt động của vệ tinh GPS III SV01 thế hệ tiếp theo sẽ diễn ra vào cuối năm 2019 khi mọi công việc thử nghiệm kiểm tra hoàn tất và vệ tinh được bàn giao chính thức cho Không lực Hoa Kỳ.

Mọi thông tin xin liên hệ với chúng tôi qua hòm thư: info@anthi.com.vn