Các gói giải pháp

1. GÓI URSUS 

Hợp phần cấu thành:

STT Mô tả thiết bị cấu thành Số lượng
1 Máy tính bảng siêu bền Armor X10gx 1
2 Thiết bị đo laser LTI ForestPro  1
3 Ống kính đo đường kính cây từ xa  1
4 Thiết bị đo góc LTI Mapstar Compass Module II  1
5 Khung giá lắp máy tính Armor X10gx 1
6 Giá lắp máy ba chân 1
7 Sào gương 1
8 Gương phản xạ  1

Tổng trọng lượng: 
- Trọng lượng của cả hệ thống: 8.5 Kg

Mô tả ứng dụng phù hợp:  

- Bộ phần cứng hoàn chỉnh phục vụ cho việc đo đạc thành lập bản đồ, xác định cấu trúc rừng ba chiều (3D).

- Đặc biệt khi khảo sát cần thực hiện nhiều phép đo khác nhau từ một vị trí đứng máy. URSUS phù hợp cho các dự án đo đạc thành lập bản đồ chi tiết, các khu đo rộng lớn.

Lưu ý: 
-  Giá thiết bị công bố chỉ mang tính tham khảo tương  đối. Giá thành có thể thay đổi phụ thuộc vào cấu hình của máy tính, phụ kiện đi kèm, tỷ giá chuyển đổi đồng tiền.
-  Giá thiết bị công bố KHÔNG BAO GỒM các phần mềm ứng dụng, máy thu GPS, thuế VAT, chi phí vận chuyển bảo hiểm và các loại chi phí phát sinh khác mang tính  địa phương.

 

 

 

 

 

2. GÓI RHINO

Hợp phần cấu thành:

STT Mô tả thiết bị cấu thành Số lượng
1 Máy tính bảng siêu bền Armor X10gx 1
2 Thiết bị đo laser LTI ForestPro  1
3 Ống kính đo đường kính cây từ xa 1
4 Thiết bị đo góc Mapstar TruAngle 1
5 Giá đỡ máy tính Armor X10gx 1
6 Giá lắp máy ba chân 1
7 Sào gương 1
8 Gương phản xạ 1

Tổng trọng lượng: 
-  Trọng lượng của cả hệ thống: 8 Kg

Mô tả ứng dụng phù hợp: 

- Bộ phần cứng hoàn chỉnh phục vụ cho việc đo đạc thành lập bản đồ, xác định cấu trúc rừng ba chiều (3D).

- Đặc biệt khi khảo sát cần thực hiện nhiều phép đo khác nhau từ một vị trí đứng máy. URSUS phù hợp cho các dự án đo đạc thành lập bản đồ chi tiết, các khu đo rộng lớn.

Lưu ý: 
-  Giá thiết bị công bố chỉ mang tính tham khảo tương  đối. Giá thành có thể thay đổi phụ thuộc vào cấu hình của máy tính, phụ kiện  đi kèm, tỷ giá chuyển đổi đồng tiền.
-  Giá thiết bị công bố KHÔNG BAO GỒM các phần mềm  ứng dụng, máy thu GPS, thuế VAT, chi phí vận chuyển bảo hiểm và các loại chi phí phát sinh khác mang tính địa phương.

 

 

 

 

 

 

3. GÓI ANTELOPE

Hợp phần cấu thành:

STT Mô tả thiết bị cấu thành Số lượng
1 Máy tính bảng siêu bền Armor X10gx 1
2 Thiết bị đo laser LTI ForestPro  1
3 Ống kính đo đường kính cây từ xa 1
4 Thiết bị đo góc Mapstar Compass Module II  1
5 Khung giá lắp máy tính Armor X10gx 1
6 Giá lắp máy đơn chân 1
7 Sào gương 1
8 Gương phản xạ 1

Tổng trọng lượng: 
-  Trọng lượng của cả hệ thống: 7.7 Kg

Mô tả ứng dụng phù hợp: 

- Bộ phần cứng hoàn chỉnh phục vụ cho việc đo đạc thành lập bản đồ đòi hỏi phải di chuyển liên tục trên thực địa.

- Đặc biệt thích hợp cho đo đạc bản đồ, thu thập số liệu chi tiết. ANTELOPE thích hợp với các dự án điều tra rừng quy mô vừa và nhỏ.

Lưu ý: 
-  Giá thiết bị công bố chỉ mang tính tham khảo tương  đối. Giá thành có thể thay đổi phụ thuộc vào cấu hình của máy tính, phụ kiện  đi kèm, tỷ giá chuyển đổi đồng tiền.
-  Giá thiết bị công bố KHÔNG BAO GỒM các phần mềm ứng dụng, máy thu GPS, thuế VAT, chi phí vận chuyển bảo hiểm và các loại chi phí phát sinh khác mang tính địa phương.

 

 

 

 

 

 

4. GÓI BUTTERFLY

Hợp phần cấu thành:

STT Mô tả thiết bị cấu thành Số lượng
1 Thiết bị đo laser LTI ForestPro 1
2 Máy tính điều khiển Trimble Recon Pocket PC 1
3 Ống kính đo đường kính cây từ xa 1
4 Thiết bị đo góc Mapstar Compass Module II  1
5 Giá đỡ lắp máy Trimble Recon 1
6 Giá lắp máy đơn chân 1
7 Sào gương 1
8 Gương phản xạ 1

Tổng trọng lượng: 
-  Trọng lượng của cả hệ thống: 3.9 Kg

Mô tả ứng dụng phù hợp: 
Bộ phần cứng hoàn chỉnh phục vụ cho việc đo đạc thành lập bản đồ đòi hỏi phải di chuyển liên tục trên thực địa. Đặc biệt thích hợp cho đo đạc bản đồ, thu thập số liệu chi tiết.

Lưu ý: 
-  Giá thiết bị công bố chỉ mang tính tham khảo tương  đối. Giá thành có thể thay đổi phụ thuộc vào cấu hình của máy tính, phụ kiện  đi kèm, tỷ giá chuyển đổi đồng tiền.
-  Giá thiết bị công bố KHÔNG BAO GỒM các phần mềm ứng dụng, máy thu GPS, thuế VAT, chi phí vận chuyển bảo hiểm và các loại chi phí phát sinh khác mang tính địa phương.

 

 

 

 

 

 

5. GÓI DRAGONFLY

Hợp phần cấu thành:

STT Mô tả thiết bị cấu thành Số lượng
1 Thiết bị đo laser LTI TruPulse 200 hoặc 360 1
2 Máy tính điều khiển Trimble Recon Pocket PC 1
3 Giá đỡ lắp máy Trimble Recon 1
4 Giá lắp máy đơn chân 1
5 Sào gương 1
6 Gương phản xạ 1

Tổng trọng lượng: 
-  Trọng lượng của cả hệ thống: 2.5 Kg

Mô tả ứng dụng phù hợp: 
-  Bộ phần cứng hoàn chỉnh gọn và nhẹ nhất. Đặc biệt thích hợp cho đo đạc bản đồ, thu thập số liệu chi tiết đến từng gốc cây. 

Lưu ý: 
-  Giá thiết bị công bố chỉ mang tính tham khảo tương  đối. Giá thành có thể thay đổi phụ thuộc vào cấu hình của máy tính, phụ kiện  đi kèm, tỷ giá chuyển đổi đồng tiền.
-  Giá thiết bị công bố KHÔNG BAO GỒM các phần mềm ứng dụng, máy thu GPS, thuế VAT, chi phí vận chuyển bảo hiểm và các loại chi phí phát sinh khác mang tính địa phương.

 

 

 

 

 

 

 

 

6. GÓI ELEPHANT

Hợp phần cấu thành:

STT Mô tả thiết bị cấu thành Số lượng
1 Máy tính bảng siêu bền Armor X10gx 1
2 Thiết bị đo laser LTI ForestPro  1
3 Ống kính đo đường kính cây từ xa 1
4 Thiết bị đo góc LTI Mapstar Compass Module II 
1
5 Bộ đeo máy tính Armor X10gx trước ngực 
1
6 Thiết bị kết nối Bluetooth mở rộng qua cổng RS232
1
7 Giá lắp máy đơn chân 1
8 Sào gương 1
9 Gương phản xạ  1

Tổng trọng lượng: 
-  Trọng lượng của cả hệ thống: 5.1 Kg

Mô tả ứng dụng phù hợp: 

-  Bộ phần cứng hoàn chỉnh phục vụ cho việc đo đạc thành lập bản đồ.

-  Cung cấp khả năng kết nối không dây chuẩn Bluetooth giữa máy tính điều khiển với thiết bị đo laser rangefinder / compass trong khoảng cách 100 mét, được hỗ trợ hoàn toàn bởi phần mềm Field-Map phục vụ cho nhiều phương thức triển khai thu thập số liệu khác nhau.

Trọng lượng thiết bị cũng như những nhiệm vụ cần thực thi trên thực địa có thể chia sẻ cho hai thành viên của một nhóm đo, nhằm tạo ra hiệu quả làm việc cao nhất. ELEPHANT cũng là giải pháp phù hợp với các dự án lớn.

Lưu ý: 
-  Giá thiết bị công bố  chỉ mang tính tham khảo tương  đối. Giá thành có thể thay  đổi phụ thuộc vào cấu hình của máy tính, phụ kiện đi kèm, tỷ giá chuyển đổi đồng tiền.
-  Giá thiết bị công bố KHÔNG BAO GỒM các phần mềm ứng dụng, máy thu GPS, thuế VAT, chi phí vận chuyển bảo hiểm và các loại chi phí phát sinh khác mang tính địa phương.

 

 

 

7. GÓI SWAN

Hợp phần cấu thành:

STT Mô tả thiết bị cấu thành Số lượng
1 Máy tính bảng siêu bền Armor X7 1
2 Thiết bị đo laser LTI ForestPro  1
3 Ống kính đo đường kính cây từ xa 1
4 Thiết bị đo góc Mapstar Compass Module II  1
5 Thiết bị kết nối Bluetooth mở rộng qua cổng RS232 1
6 Giá lắp máy đơn chân 1
7 Sào gương 1
8 Gương phản xạ 1

Tổng trọng lượng: 
-  Trọng lượng của cả hệ thống: 3.1 Kg

Mô tả ứng dụng phù hợp: 
-  Bộ phần cứng hoàn chỉnh phục vụ cho việc đo đạc thành lập bản đồ.
-  Cung cấp khả năng kết nối không dây chuẩn Bluetooth giữa máy tính điều khiển với thiết bị đo laser rangefinder / compass trong khoảng cách 100 mét, được hỗ trợ hoàn toàn bởi phần mềm Field-Map phục vụ cho nhiều phương thức triển khai thu thập số liệu khác nhau.
-  Trọng lượng thiết bị cũng như những nhiệm vụ cần thực thi trên thực địa có thể chia sẻ cho hai thành viên của một nhóm đo, nhằm tạo ra hiệu quả làm việc cao nhất. SWAN cũng là giải pháp phù hợp với các dự án lớn.

Lưu ý: 
-  Giá thiết bị công bố chỉ mang tính tham khảo tương đối. Giá thành có thể thay đổi phụ thuộc vào cấu hình của máy tính, phụ kiện đi kèm, tỷ giá chuyển đổi đồng tiền.
-  Giá thiết bị công bố KHÔNG BAO GỒM các phần mềm  ứng dụng, máy thu GPS, thuế VAT, chi phí vận chuyển bảo hiểm và các loại chi phí phát sinh khác mang tính địa phương.

 

8. GÓI BIRDIE

Hợp phần cấu thành:

STT Mô tả thiết bị cấu thành Số lượng
1 Thiết bị đo laser LTI TruPulse 200 hoặc 360 1
2 Máy tính bảng siêu bền Armor X7 1
3 Giây đeo máy tính Armor X7
1

Tổng trọng lượng: 
-  Trọng lượng của cả hệ thống: 1.5 Kg

Giá dự kiến: 
-  Giá toàn bộ hệ thống công bố trên Internet: 3.800 EUR

Mô tả ứng dụng phù hợp: 
-  Bộ phần cứng hoàn chỉnh gọn và nhẹ nhất. Đặc biệt thích hợp cho đo đạc bản đồ, thu thập số liệu chi tiết đến từng gốc cây. 

Lưu ý: 
-  Giá thiết bị công bố chỉ mang tính tham khảo tương  đối. Giá thành có thể thay  đổi phụ thuộc vào cấu hình của máy tính, phụ kiện đi kèm, tỷ giá chuyển đổi đồng tiền.
-  Giá thiết bị công bố KHÔNG BAO GỒM các phần mềm  ứng dụng, máy thu GPS, thuế VAT, chi phí vận chuyển bảo hiểm và các loại chi phí phát sinh khác mang tính địa phương.

 

 

 

9. GÓI STOCK

Hợp phần cấu thành:

STT Mô tả thiết bị cấu thành Số lượng
1 Thiết bị đo laser LTI TruPulse 200 hoặc 360
1
2 Máy tính bảng siêu bền Armor X7
1
3 Giá đỡ lắp máy tính Armor X7
1
4 Giá lắp máy đơn chân
1
5 Sào gương 1
6 Gương phản xạ
1

Tổng trọng lượng: 
-  Trọng lượng của cả hệ thống: 2.8 Kg

Mô tả ứng dụng phù hợp: 
-  Bộ phần cứng hoàn chỉnh gọn và nhẹ nhất. Đặc biệt thích hợp cho đo đạc bản đồ, thu thập số liệu chi tiết đến từng gốc cây. Được hỗ trợ hoàn toàn bởi phần mềm Field-Map.

Lưu ý: 
-  Giá thiết bị công bố chỉ mang tính tham khảo tương đối. Giá thành có thể thay đổi phụ thuộc vào cấu hình của máy tính, phụ kiện đi kèm, tỷ giá chuyển  đổi đồng tiền.
-  Giá thiết bị công bố KHÔNG BAO GỒM các phần mềm  ứng dụng, máy thu GPS, thuế VAT, chi phí vận chuyển bảo hiểm và các loại chi phí phát sinh khác mang tính  địa phương.

 

 

 

 

 

 

 

 

10. GÓI HIPPO

Hợp phần cấu thành:

STT Mô tả thiết bị cấu thành Số lượng
1 Thiết bị đo laser LTI TruPulse 200 hoặc 360
1
2 Máy tính bảng siêu bền Armor X7
1
3 Thiết bị đo góc MapStar TruAngle 1
4 Giá đỡ lắp máy tính Armor X7 1
5 Giá lắp máy ba chân
1
6 Sào gương 1
7 Gương phản xạ 
1

Tổng trọng lượng: 
-  Trọng lượng của cả hệ thống: 3.5 Kg

Mô tả ứng dụng phù hợp: 
-  Bộ phần cứng hoàn chỉnh gọn và nhẹ. Đặc biệt thích hợp cho đo đạc bản đồ, thu thập số liệu chi tiết đến từng gốc cây. Được hỗ trợ hoàn toàn bởi phần mềm Field-Map.

Lưu ý: 
-  Giá thiết bị công bố chỉ mang tính tham khảo tương đối. Giá thành có thể thay đổi phụ thuộc vào cấu hình của máy tính, phụ kiện  đi kèm, tỷ giá chuyển đổi đồng tiền.
-  Giá thiết bị công bố KHÔNG BAO GỒM các phần mềm ứng dụng, máy thu GPS, thuế VAT, chi phí vận chuyển bảo hiểm và các loại chi phí phát sinh khác mang tính địa phương.

 

 

 

 

 

 

 

11. GÓI EMU

Hợp phần cấu thành:

STT Mô tả thiết bị cấu thành Số lượng
1 Máy tính bảng siêu bền Armor X7
1
2 Thiết bị đo laser LTI ForestPro  1
3 Ống kính đo đường kính cây từ xa 1
4 Thiết bị đo góc Mapstar Compass Module II  1
5 Thiết bị kết nối Bluetooth mở rộng qua cổng RS232
6 Giá lắp máy đơn chân 1
7 Sào gương 1
8 Gương phản xạ 1

Tổng trọng lượng: 
-  Trọng lượng của cả hệ thống: 4.1 Kg

Mô tả ứng dụng phù hợp: 
-  Giải pháp tích hợp các thiết bị đo có độ chính xác cao. Thuận tiện cho việc di chuyển trên thực địa.
-  Cung cấp khả năng kết nối không dây chuẩn Bluetooth giữa máy tính điều khiển với thiết bị đo laser rangefinder / compass trong khoảng cách 100 mét, được hỗ trợ hoàn toàn bởi phần mềm Field-Map phục vụ cho nhiều phương thức triển khai thu thập số liệu khác nhau.

Lưu ý: 
-  Giá thiết bị công bố chỉ mang tính tham khảo tương  đối. Giá thành có thể thay đổi phụ thuộc vào cấu hình của máy tính, phụ kiện  đi kèm, tỷ giá chuyển đổi đồng tiền.
-  Giá thiết bị công bố KHÔNG BAO GỒM các phần mềm ứng dụng, máy thu GPS, thuế VAT, chi phí vận chuyển bảo hiểm và các loại  chi phí phát sinh khác mang tính địa phương.