Dịch vụ & Giải pháp

ANTHI VIỆT NAM cung cấp các gói dịch vụ được đúc kết từ những kiến thức của các chuyên gia trong nước và nước ngoài, phục vụ cho khách hàng Việt Nam. Những gói giải pháp này được thiết kế để phục vụ khách hàng thuộc nhiều lĩnh vực sản xuất và dịch vụ khác nhau, đáp ứng nhu cầu tích hợp các dịch vụ định vị nội nghiệp và ngoại nghiệp, dịch vụ dò tìm theo dõi nhân sự và tài sản, dịch vụ đảm bảo an toàn trong lao động … đưa vào các dự án sắp triển khai. 


Dịch vụ tư vấn & Triển khai

Chắc chắn các bạn sẽ có thêm thời gian dành cho khách hàng và các đối tác khác, khi toàn bộ các hợp phần tư vấn, kỹ thuật và triển khai được bàn giao lại cho ANTHI VIỆT NAM. Chúng tôi là nhà chuyên nghiệp trong các lĩnh vực:


•    Tư vấn xây dựng dự án đầu tư, tư vấn xây dựng hồ sơ đấu thầu mua sắm hàng hoá;

•    Xây dựng quy trình công nghệ, thiết kế hệ thống, định giá các hợp phần;

•    Khảo sát thực địa, triển khai hệ thống thử nghiệm và tính toán lý thuyết tỷ lệ thu hồi vốn đầu tư;

•    Triển khai thi công lắp đặt thiết bị hiện trường;

•    Tích hợp các thiết bị quan trắc và cảm biến, xác lập cấu hình giao tiếp trong hệ thống điều khiển;

•    Tuỳ biến các dịch vụ bảo dưỡng định kỳ, nâng cấp hệ thống, khắc phục và sữa chữa thay thế khi có sự cố. 

 

Huấn luyện & Đào tạo

Cung cấp các dịch vụ Huấn luyện & Đào tạo theo yêu cầu của khách hàng, tại những địa điểm triển khai do khách hàng chỉ định. Hiện tại, chúng tôi tập trung vào ba lĩnh vực chính bao gồm: Ứng dụng công nghệ GNSS / Sử dụng hệ  thống ECDIS / Hệ thống theo dõi RFID & GNSS.


Phát triển phần mềm & Tuỳ biến ứng dụng

Thông thường các ứng dụng và phần mềm tiêu chuẩn khó có thể đáp ứng được những đòi hỏi cụ thể và đặc thù của từng khách hàng. ANTHI VIỆT NAM có khả năng phát triển và tuỳ biến các phần mềm ứng dụng theo yêu cầu của khách hàng. Bao gồm các phần mềm ứng dụng xác định vị trí đối tượng, ứng dụng giám sát thi công công trình, theo dõi nhân sự và tài sản trong chế độ thời gian thực, thu thập số liệu bản đồ và GIS…


Trung tâm Dịch vụ & Sửa chữa 

Trung tâm Dịch vụ & Sửa chữa của ANTHI VIỆT NAM hoạt động kết hợp với một Trung tâm Dịch vụ & Sửa chữa của đối tác đặt tại Singapore. Với trang thiết bị sửa chữa và kiểm tra hiện đại, chúng tôi có khả năng cung cấp các dịch vụ: Bảo dưỡng định kỳ, sửa chữa thay thế và nâng cấp, kiểm định sau sửa chữa đối với tất cả các trang thiết bị mà khách hàng sở hữu. Với kinh nghiệm của đội ngũ chuyên gia lành ghề và những tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ khắt khe, chắc chắn chúng tôi sẽ đáp ứng được những yêu cầu của khách hàng.


Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: +84 4 6275 0766

E-mail: info@anthi.com.vn