Phần mềm mở rộng Trimble GPS Analyst

XỬ LÝ SỐ LIỆU GPS NGAY TRONG ARCGIS!

Những đặc điểm nổi bật của Trimble GPS Analyst:

 • Thu thập, xem, chỉnh sửa số liệu GPS ngay trong phần mềm ESRI ArcGIS Desktop;
 • Cải thiện năng suất và hiệu quả bằng việc loại bỏ các bước chuyển đổi định dạng tập tin số liệu trung gian và các công đoạn xử lý nằm ngoài hệ thống GIS;
 • Cải thiện độ chính xác vị trí GPS bằng phương pháp xử lý hiệu chỉnh phân sai sau khi đo thực địa bằng các máy thu GPS của Trimble bao gồm các công nghệ thu, xử lý số liệu Trimble H-Star và DeltaPhase;
 • Hỗ trợ xử lý sau số liệu GLONASS đã thu được bằng tuỳ chọn GLONASS sử dụng máy thu GPS Pathfinder ProXRT;
 • Kiểm tra số liệu dưới dạng Shapefiles để cập nhật ngay trên thực địa với phần mềm ESRI ArcPad và GPScorrect;
 • Nhập các đối tượng và vị trí GPS từ các tập tin Trimble SSF, bao gồm cả số liệu đã thu thập bằng phần mềm Trimble TerraSync;
 • Xác nhận các vị trí GPS để đảm bảo các đối tượng đều đáp ứng yêu cầu về độ chính xác;
 • Lưu trữ thông tin về chất lượng số liệu GPS trong cơ sở dữ liệu địa lý;
 • Sử dụng phần mềm ESRI ArcGIS ngay trên thực địa để thu thập các đối tượng và số liệu GPS trực tiếp đưa vào trong cơ sở dữ liệu địa lý;
 • Sử dụng phần mềm ESRI ArcObjects cho mục đích tuỳ biến quy trình làm việc hoặc quy trình xử lý số liệu cho phù hợp nhất với những yêu cầu đặt ra;
 • Chức năng quản lý bản quyền (License Manager) giúp bạn quản lý nhiều bản quyền phần mềm một cách dễ dàng hơn.

Phần mềm mở rộng Trimble® GPS Analyst™ dùng cho ESRI ArcGIS Desktop sẽ hình thành quy trình công nghệ và cải thiện năng suất lao động, bằng cách cho phép bạn làm việc trực tiếp với số liệu GPS ngay trong cơ sở dữ liệu địa lý riêng. Bởi phần mềm mở rộng này đi kèm với gói các công cụ xử lý GNSS mạnh, kết hợp với công nghệ hiệu chỉnh phân sai thế hệ mới Trimble DeltaPhase™, bạn hoàn toàn yên tâm vào số liệu GPS của mình luôn có độ chính xác, tính tin cậy và đầy đủ nhất.

GPS Analyst cho phép bạn hiệu chỉnh phân sai số liệu GPS trực tiếp trong phần mềm ESRI ArcGIS Desktop. Xử lý sau cải thiện độ chính xác của phép định vị một cách đáng kinh ngạc, độ chính xác của các vị trí GPS được cải thiện từ 10 mét xuống tới mét, đề xi mét hoặc 10 cm, phụ thuộc vào môi trường khu vực hoạt động và máy thu GPS được sử dụng. Khi thu thập số liệu H-Star™ bằng máy thu GPS Pathfinder ProXRT, máy thu GPS Pathfinder ProXH™, hoặc máy thu cầm tay GeoXH™. Tương thích hoàn toàn với quy trình thu thập số liệu hiện có, công nghệ mới làm cho số liệu thu thập có độ chính xác cao hơn, nhanh và dễ dàng thực hiện hơn trước. Các máy thu cầm tay GeoXT™, Juno™, hoặc ProXT™ cũng là những lựa chọn thay thế để tối ưu hoá độ chính xác số liệu GPS mã (code) bằng công nghệ mới Trimble DeltaPhase™.

Không cần thêm bước chuyển đổi định dạng tập tin trung gian – với phần mềm mở rộng GPS Analyst bạn có thể đưa thẳng số liệu GPS từ thực địa vào cơ sở dữ liệu địa lý. GPS Analyst tạo mối liên kết cho phần mềm ESRI ArcPad khi được kết hợp với Trimble GPScorrect™ dùng cho ESRI ArcPad.

Phần mềm mở rộng GPS Analyst có thể được tuỳ biến hoàn toàn với ESRI ArcObjects, mang lại cho bạn những tính năng mềm dẻo đáp ứng được những yêu cầu xử lý số liệu đặc thù. Bạn còn có thể đưa ArcGIS ra thực địa trên những máy tính xách tay hoặc máy tính dạng bảng, thu thập số liệu và nhập trực tiếp vào cơ sở dữ liệu địa lý. Nếu bạn có riêng giải pháp thực địa, bạn có thể viết thêm các chương trình nhúng để khai thác những tính năng và công cụ xử lý số liệu mạnh mẽ của GPS Analyst.

Hãy để phần mềm mở rộng GPS Analyst cải thiện độ chính xác số liệu của bạn và làm cho quy trình công nghệ từ văn phòng ra thực địa và trở lại văn phòng đơn giản hơn.