Phần mềm mở rộng Trimble GPScorrect

PHẦN MỀM XỬ LÝ SAU HIỆU CHỈNH PHÂN SAI SỐ LIỆU GPS DÙNG CHO ESRI ARCPAD

Những đặc điểm nổi bật của Trimble GPScorrect:

  • Khả năng ghi số liệu phục vụ cho xử lý sau cải thiện độ chính xác cho phép định vị;
  • Ghi nhận số liệu H-Star tăng cường độ chính xác với việc xử lý sau số liệu H-Star trong văn phòng;
  • Ghi nhận số liệu DeltaPhase cải thiện độ chính xác khi xử lý sau số liệu GPS mã (code);
  • Có thể lựa chọn phần mềm xử lý sau Trimble GPS Analyst dùng cho ESRI ArcGIS Desktop hoặc GPS Pathfinder Office;
  • Đơn giản trong kết nối, cài đặt, và báo cáo tình trạng ngay từ trong phần mềm ArcPad;
  • Hiệu chỉnh phân sai trong chế độ thời gian thực (nguồn số liệu hiệu chỉnh phụ thuộc vào chủng loại máy thu được sử dụng);
  • Lập kế hoạch làm việc trên thực địa để có được hiệu quả cao nhất.

Phần mềm mở rộng Trimble® GPScorrect™ dùng cho ESRI ArcPad cho phép bạn kiểm soát hoàn toàn máy thu GPS của Trimble, và bổ sung khả năng hiệu chỉnh phân sai cho ArcPad. Với GPScorrect và ArcPad, việc kết hợp giữa GPS và GIS trở nên đơn giản và hiệu quả hơn bao giờ hết.

Phần mềm mở rộng GPScorrect đảm bảo chắc chắn rằng bạn sẽ có được số liệu chính xác và đáng tin cậy nhất cho cơ sở dữ liệu GIS của mình. Với khả năng xử lý sau hiệu chỉnh phân sai, bạn có thể cải thiện độ chính xác của các vị trí GPS từ 10 mét xuống tới mét, đề xi mét hoặc 10 cm, phụ thuộc vào môi trường khu vực hoạt động và máy thu GPS được sử dụng.

Để có thể xử lý hiệu chỉnh phân sai số liệu thu thập thực địa, bạn cần lựa chọn phần mềm xử lý. Sử dụng phần mềm mở rộng Trimble GPS Analyst™ cho ESRI ArcGIS Desktop để tạo mối liên kết giữa thực địa và văn phòng. Hoặc sử dụng phần mềm phổ biến GPS Pathfinder® Office hiệu chỉnh phân sai số liệu đã thu thập trên thực địa để đạt được độ chính xác tốt hơn.

Để có được độ chính xác tốt hơn, hãy thu thập số liệu H-Star™ bằng máy thu GPS Pathfinder ProXRT, máy thu GPS Pathfinder ProXH™, hoặc máy thu cầm tay GeoXH™. Tương thích hoàn toàn với quy trình thu thập số liệu hiện có, công nghệ mới làm cho số liệu thu thập có độ chính xác cao hơn, nhanh và dễ dàng thực hiện hơn trước. Các máy thu cầm tay GeoXT™, Juno™, hoặc ProXT™ cũng là những lựa chọn thay thế để tối ưu hoá độ chính xác số liệu GPS mã (code) bằng công nghệ xử lý mới Trimble DeltaPhase™.

Phần mềm mở rộng GPScorrect tích hợp khả năng kiểm soát GPS vào trong ArcPad, do đó bạn có được khả năng điều khiển, sức mạnh và độ chính xác của các máy thu GPS Trimble. Giao diện đơn giản giúp bạn dễ dàng xác lập cấu hình kiểm soát chất lượng GPS và các xác lập hiệu chỉnh thời gian thực. Bạn có thể quản lý và điều khiển các xác lập này một cách thuận tiện, ngay trên thực địa để có được những thông tin phản hồi chi tiết về tình trạng của máy thu GPS cũng như hiện trạng số liệu hiệu chỉnh thời gian thực.

Kết hợp việc cải thiện độ chính xác và sự đơn giản trong xác lập cấu hình, phần mềm mở rộng GPScorrect dùng cho ESRI ArcPad sẽ đảm bảo chắc chắn rằng bạn sẽ có được một giải pháp mạnh mẽ và hoàn chỉnh cho ứng dụng GIS đi động.