Phần mềm xử lý số liệu GPS Pathfinder Office

PHẦN MỀM MẠNH VÀ DỄ SỬ DỤNG CHO CÁC MỤC ĐÍCH XỬ LÝ SỐ LIỆU GPS ĐÃ THU THẬP!

Những đặc điểm nổi bật của Trimble GPS Pathfinder Office:

  • Hiệu chỉnh phân sai số liệu GPS nhằm tăng cường độ chính xác, bao gồm cả công nghệ xử lý sau Trimble H-Star cho độ chính xác từ cen ti mét đến đề xi mét từ các máy thu có chức năng thu số liệu H-Star và xử lý sau theo công nghệ mới Trimble DeltaPhase đối với số liệu GPS mã (code);
  • Chức năng Unique Base Provider Integrity Index có thể tự động tìm kiếm, lựa chọn và tải về số liệu trạm cố định tốt nhất phục vụ việc tính toán hiệu chỉnh phân sai;
  • Tải về và hiển thị ảnh raster từ nguồn Internet Map Servers (bao gồm các khuôn dạng Open GIS, MrSID, ECW và JPEG 2000);
  • Thể hiện các yếu tố trên bản đồ dưới dạng biểu tượng, giúp bạn hiển thị số liệu hiện có một cách trực quan hơn;
  • Tạo và quản lý các tập tin điểm dẫn đường;
  • Tạo các từ điển số liệu đo phức tạp ánh xạ cấu trúc cơ sở dữ liệu GIS;
  • Nhập số liệu từ các khuôn dạng Shapefile (SHP), MapInfo (MIF), AutoCAD (DXF), dBase (DBF), và Microsoft® Access (MDB) phục vụ cho việc duy trì và cập nhật số liệu trên thực địa;
  • Xem trước và hiệu chỉnh số liệu GPS trước khi chuyển sang các hệ thống GIS khác;
  • Xuất số liệu sang nhiều khuôn dạng GIS và cơ sở dữ liệu khác nhau, như Google KML/KMZ để quan sát đầy đủ lượng số liệu đã thu thập được của toàn dự án;
  • Tự động thực hiện một gói các tác vụ như trút số liệu, xử lý hiệu chỉnh và xuất số liệu

Phần mềm GPS Pathfinder® Office là gói phần mềm công cụ rất mạnh và dễ sử dụng phục vụ cho nhiệm vụ xử lý sau số liệu đo GNSS, kết hợp với công nghệ xử lý hiệu chỉnh phân sai mới Trimble® DeltaPhase™, sẽ luôn đảm bảo độ chính xác, tính tin cậy và mức độ đầy đủ đối với số liệu mà bạn đã thu thập trên thực địa.

Xử lý sau cải thiện độ chính xác của phép định vị một cách đáng kinh ngạc, độ chính xác của các vị trí GPS được cải thiện từ 10 mét xuống tới mét, đề xi mét hoặc 10 cm, phụ thuộc vào môi trường khu vực hoạt động và máy thu GPS được sử dụng. Khi thu thập số liệu H-Star™ bằng máy thu GPS Pathfinder ProXRT, máy thu GPS Pathfinder ProXH™, hoặc máy thu cầm tay GeoXH™. Tương thích hoàn toàn với quy trình thu thập số liệu hiện có, công nghệ mới làm cho số liệu thu thập có độ chính xác cao hơn, nhanh và dễ dàng thực hiện hơn trước. Các máy thu cầm tay GeoXT™, Juno™, hoặc ProXT™ cũng là những lựa chọn thay thế để tối ưu hoá độ chính xác số liệu GPS mã (code) bằng công nghệ mới Trimble DeltaPhase™.

Phần mềm GPS Pathfinder Office cho phép bạn thiết kế trước lịch trình đo đạc thực địa và định nghĩa trước những từ điển số liệu nhằm tăng hiệu quả hoạt động thực địa. Ngay trên thực địa, từ điển số liệu sẽ nhắc nhở người điều khiển nhập vào những thông tin cụ thể - đảm bảo tính toàn vẹn và tương thích với cơ sở dữ liệu GIS đã thiết kế. Bạn cũng có thể sử dụng phần mềm này để tạo ra các tập tin điểm dẫn đường phục vụ cho việc tìm kiếm đối tượng trên thực địa.

Với phần mềm GPS Pathfinder Office, các tập tin có thể được nhập trực tiếp từ khá nhiều khuôn dạng phần mềm GIS và hệ quản trị cơ sở dữ liệu, do đó số liệu GIS có thể được đưa lại ra thực địa để kiểm tra, điều chỉnh và cập nhật. Bạn có thể xem trước số liệu dưới dạng bản đồ, xác nhận chính xác những gì bạn mong muốn trước khi chuyển số liệu đó sang cơ sở dữ liệu GIS cấp cao.

Để tối đa năng suất, phần mềm GPS Pathfinder Office giới thiệu chức năng tiện ích xử lý theo gói lệnh (Batch Processing), gói lệnh này sẽ tự động thực hiện tất cả các bước như trút số liệu, xử lý hiệu chỉnh phân sai số liệu tăng cường độ chính xác, và xuất toàn bộ số liệu đã qua xử lý sang các phần mềm bản đồ và cơ sở dữ liệu GIS – tất cả chỉ trong một bước thao tác.