Số 09/2023: KHUNG NHIỆM VỤ TÍCH HỢP THÔNG TIN ĐỊA KHÔNG GIAN LIÊN HỢP QUỐC – Số 1

Image Content

Greg Scott, CheeHai Teo, Lesley Arnold, Tim Trainor – Nhóm Kỹ thuật Công nghệ Công ty TNHH ANTHI Việt Nam tổng hợp biên soạn.

Mặc dù nhận thức rõ về tầm quan trọng của thông tin địa không gian (Geospatial Information) trong sự phát triển của kinh tế số trên phạm vi toàn cầu, tuy nhiên vẫn còn đó rất nhiều quốc gia và chính phủ thờ ơ cũng như chưa thực sự hiểu rõ về tầm quan trọng cũng như vai trò của thông tin địa không gian trong phát triển quốc gia, đặc biệt là các quốc gia đang phát triển – KHUNG NHIỆM VỤ TÍCH HỢP THÔNG TIN ĐỊA KHÔNG GIAN LIÊN HỢP QUỐC (The United Nations Integrated Geospatial Information Framework – UN-IGIF) được hình thành nhằm tạo ra môi trường phù hợp mà ở đó chính phủ các quốc gia trên thế giới có thể phối hợp, phát triển, tăng cường sự hiểu biết, nguồn lực cũng như khuyến khích sự phát triển, khai thác sử dụng một cách có hiệu quả cũng như chia sẻ thông tin địa không gian trong quá trình hoạch định chính sách, quy định, hỗ trợ quá trình ra quyết định và kích thích đổi mới sáng tạo. UN-IGIF sẽ mang đến cho tất cả các quốc gia cơ hội để luôn biết rõ “ĐIỀU GÌ ĐANG DIỄN RA Ở ĐÂU”, hỗ trợ cho sự phát triển và đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển các hệ sinh thái thông tin địa không gian năng động, từng bước hiện thực hóa một cách bền vững các bước thay đổi trong quá trình chuyển đổi số. Trong những Bản tin Công nghệ tiếp theo, chúng tôi sẽ dành để gửi tới độc giả những thông tin có liên quan tới chương trình đặc biệt này của Liên Hợp Quốc (United Nations).


“Mọi thứ đang diễn ra ở đâu đó” là cụm từ chung thường được sử dụng bởi Ủy ban Liên Hợp quốc về Quản trị thông tin địa không gian toàn cầu UN-GGIM (United Nations Committee of Expert on Global Geospatial Information Management) và trong cả cộng đồng hoạt động trong lĩnh vực địa không gian. Cụm từ này tham chiếu và nhấn mạnh tầm quan trọng của thông tin địa không gian (Geospatial Information) trong nền kinh tế số toàn cầu. Là nguồn thông tin quốc gia cốt yếu đồng thời cũng là nguồn đóng góp chính yếu trong quá trình chuyển đổi kinh tế xã hội của nhiều quốc gia trên thế giới, thông tin địa không gian cung cấp nền tảng tích hợp năng động phục vụ cho tất cả các dạng thức số liệu số khác liên quan trực tiếp đến thông tin vị trí mà số liệu địa không gian có sẵn, tất cả tạo ra một nền tảng vững chắc phục vụ cho sự phát triển quốc gia và vùng lãnh thổ. Bởi số liệu địa không gian liên quan trực tiếp tới thông tin tự nhiên của mỗi quốc gia, vì vậy nó luôn được coi là “tiền kỹ thuật số” của chính quốc gia đó, thể hiện rõ nhất trong quá trình số liệu này được sử dụng làm nền tảng cho việc đưa ra các quyết định.

Thông tin địa không gian cũng là hợp phần tối quan trọng trong hạ tầng quốc gia và nền kinh tế tri thức hiện đại bởi chúng có khả năng cung cấp hợp phần thông tin vô cùng quan trọng cho chính quốc gia đó để theo dõi liên tục và biết rõ “Cái gì đang diễn ra ở đâu”, thông tin địa không gian cũng là nền tảng để tích hợp rất nhiều các dịch vụ của các cơ quan chính phủ phục vụ và đóng góp vào sự phát triển kinh tế, an ninh quốc gia, duy trì ổn định xã hội, duy trì tính bền vững của môi trường và sự thịnh vượng của mỗi quốc gia. Trong xã hội số hiện đại ngày nay, tất cả các quốc gia và các thành phần kinh tế xã hội đều cần đến thông tin địa không gian để xác định rõ và quản trị tốt hơn nguồn lực và tài sản quốc gia nhằm phục vụ cho sự phát triển cũng như hỗ trợ việc đưa ra các quyết định đúng đắn, xác thực.

Tuy nhiên thực tiễn vẫn còn tồn tại sự hoài nghi, hạn chế mức độ hiểu biết cũng như nắm được tầm quan trọng và sự cần thiết mang tính cốt lõi của số liệu địa không gian, vai trò cũng như khả năng tích hợp rộng rãi của nguồn số liệu nền tảng này vào các hệ thống cũng như dịch vụ công ích và kiến trúc số liệu khác như Cơ sở hạ tầng số liệu không gian quốc gia NSDI (National Spatial Data Infrastructure). Chính việc đánh giá chưa đúng, hạn chế hiểu biết về tầm quan trọng cũng như vai trò của số liệu địa không gian trong quá trình phát triển quốc gia đã dẫn tới nhiều hệ lụy và sai lầm kéo dài, ví dụ như: sai lầm trong quá trình xây dựng chính sách kinh tế xã hội, hạn chế trong việc tham khảo thông tin dẫn tới những quyết định xa rời thực tiễn mà không khai thác được hết những nguồn lực sẵn có, cần thiết đóng góp vào sự phát triển của chính quốc gia đó. Chính việc chưa sẵn sàng và luôn đánh giá thấp vai trò của số liệu địa không gian mà tới thời điểm hiện tại, các quốc gia đang phát triển vẫn gặp phải những sai lầm chung trong quá trình xây dựng chính sách phát triển và việc đưa ra quyết định ở các cấp quản lý.

Trong thực tiễn thì các chính sách quốc gia, nguồn lực kinh tế kỹ thuật và nguồn lực tự nhiên cần được đánh giá, sắp xếp và sử dụng một cách hợp lý và cũng cần hiểu rõ rằng khi tập trung vào phát triển ổn định nguồn thông tin địa không gian cũng chính là lúc tất cả các nguồn lực quốc gia được quản lý chặt chẽ và phát huy sức mạnh, với một nền tảng thông tin địa không gian đầy đủ, từ nhà quản lý tới người dân đều có khả năng biết được câu trả lời chính xác cho câu hỏi “cái gì đang diễn ra ở đâu và vào thời điểm nào” và đây cũng chính là cách thức phát triển, đóng góp vào hệ sinh thái thông tin địa không gian quốc gia năng động quan trọng. 

(Còn tiếp)

Mọi thông tin xin liên hệ với chúng tôi qua hòm thư: info@anthi.com.vn