Số 11/2018: Kỹ thuật quét Laser tăng trưởng 2018 tại Hoa Kỳ – Số 2

Image Content

Dựa trên số liệu điều tra của POB và BNP Media Market Research

Nhóm Kỹ thuật Công nghệ Công ty TNHH ANTHI Việt Nam dịch và biên soạn.

Các kết quả dưới đây cho chúng ta thấy bức tranh về kỹ thuật quét laser ba chiều dưới dạng một trong số những công cụ mà các nhà đo đạc sử dụng, tốc độ tăng trưởng của máy quét laser ba chiều mặt đất và không gian ấn tượng nhất.

Tăng trưởng máy quét laser ba chiều mặt đất (Phase based) và hàng không đặc biệt ấn tượng.

Bảng dưới đây cho chúng ta thấy rõ những công cụ và tỷ lệ được người sử dụng bổ sung trong vòng 12 tháng vừa qua.

Thiết bị bay không người lái và máy quét laser ba chiều mặt đất (Phase & Pulse based) là 3 công cụ đo được các hãng mua bổ sung nhiều nhất.

Máy quét có thể áp dụng được trong những ứng dụng nào luôn là câu hỏi được người dùng, đặc biệt là những người còn đang phân vân với quyết định đầu tư của mình. Thực tiễn cho thấy gần như tất cả các ứng dụng đều có khả năng áp dụng kỹ thuật quét laser ba chiều, tuy nhiên cũng cần lưu ý rằng có ứng dụng phát huy được tối đa ưu thế của kỹ thuật này, nhưng cũng có những ứng dụng không đạt được như mong muốn. Bảng dưới đây cho chúng ta thấy rõ hơn sự tăng trưởng của kỹ thuật quét laser ba chiều theo từng ứng dụng thực tiễn.

3 lĩnh vực có sự tăng trưởng rất mạnh trong sử dụng kỹ thuật quét laser ba chiều gồm bản đồ địa hình, năng lượng và hạ tầng tiện ích xã hội.

Kết quả khảo sát cũng cho thấy rõ hơn về kế hoạch sử dụng các kỹ thuật đo trong tương lai, kỹ thuật bay không người lái và quét laser ba chiều vẫn là những ưu tiên hàng đầu.

Người sử dụng và không sử dụng đều mong có sự tăng trưởng ứng dụng thiết bị bay không người lái UAV, máy quét laser ba chiều và kỹ thuật chụp ảnh đo vẽ.

Một nghiên cứu khác của Esticast Consulting & Research dự báo rằng thị trường máy quét laser ba chiều sẽ tăng từ 332.2 triệu USD năm 2016 lên 1.4 tỷ USD năm 2024. Trong năm 2016, máy quét laser hàng không đạt doanh thu 182.5 triệu USD và là lĩnh vực có tốc độ tăng trưởng mạnh nhất. Trong tất cả các khu vực thì Bắc Mỹ và Châu Âu vẫn dần đầu thị trường với thị phần lên tới 154.8 triệu USD. “Các khu vực phát triển mạnh như Bắc Mỹ và Châu Âu đang chiếm thị phần lớn trong toàn thị trường máy quét laser ba chiều. Việc gia tăng nhu cầu ứng dụng trong lĩnh vực tự động hóa và đo đạc độ chính xác cao trong cơ khí chế tạo sẽ là cánh cửa quan trọng tạo ra sự tăng trưởng nhu cầu khai thác sử dụng kỹ thuật laser ba chiều tại những nền kinh tế mới nổi”, theo ý kiến của các tác giả nghiên cứu. Máy quét laser ba chiều hàng không là phân khúc có sự tăng trưởng mạnh nhất trong năm 2016, Báo cáo chỉ rõ “Việc phát triển công nghệ tự động hóa và nhu cầu đo đạc thu thập số liệu thực địa là hai yếu tố giúp thị trường máy quét có sự tăng trưởng rất mạnh trong năm 2016”.

Mọi thông tin xin liên hệ với chúng tôi qua hòm thư: info@anthi.com.vn