Số 13/2023: KHUNG NHIỆM VỤ TÍCH HỢP THÔNG TIN ĐỊA KHÔNG GIAN LIÊN HỢP QUỐC – Số 5

Image Content

Greg Scott, CheeHai Teo, Lesley Arnold, Tim Trainor – Nhóm Kỹ thuật Công nghệ Công ty TNHH ANTHI Việt Nam tổng hợp biên soạn.

Chiến lược, các kế hoạch và các giải pháp Phát triển và vận dụng những thông điệp chiến lược và chủ đề từ chiến lược truyền thống kết nối và cam kết nhằm xác định, cam kết và kết nối với tất c các đối tượng tham gia, người dùng ở thời điểm hiện tại và tương lai, bao gồm cả các kênh truyền thống bền vững cũng như thông tin truyền tải liên tục. Những bước triển khai này phản ánh rõ hơn mức độ hiểu biết và ứng dụng trong từng trường hợp cụ thể, nhu cầu của các đối tượng tham gia được hình thành từ chiến lược phát triển cũng như những hiệu quả thu được từ thực tiễn, tương tự như vậy đối với phân lớp người dùng, từ đó hình thành nên sự quan tâm, khả năng tiếp nhận, quan điểm và cam kết tham gia, đẩy mạnh quá trình triển khai và chấp thuận UN-IGIF. Nhiệm vụ lập kế hoạch và triển khai thực hiện là yếu tố quyết định tới hiệu quả của các chiến lược và kế hoạch.

Giám sát và đánh giá Xác lập các thông số đo năng lực triển khai nhằm đánh giá hiệu quả của công tác truyền thông và cam kết thực thi trong tiến trình đạt tới các mục tiêu đã xác định. Quy trình xử lý được phối hợp ngay với các hoạt động thường nhật và cơ chế phản hồi hiệu quả. Điều này bảo đảm cho tất cả các chiến lược triển khai và kết nối với người dùng được duy trì liên tục song hành với sự thay đổi của thời gian, đưa ra những thông điệp chiến lược có khả năng duy trì liên tục một môi trường mà trong đó nhiệm vụ tích hợp thông tin địa không gian được lan tỏa theo chiều sâu. Việc giám sát một cách có hiệu quả và đánh giá định kỳ sẽ bảo đảm được tính động cũng như các quy trình xử lý của công tác truyền thông phù hợp với mục tiêu. Việc tiến hành thường xuyên các hoạt động giám sát, đánh giá, xem xét và cải thiện sẽ góp phần thúc đẩy quá trình triển khai hướng tới các mục tiêu cũng như những tác động mong muốn.

KẾT LUẬN

Rõ ràng rằng cộng đồng địa không gian toàn cầu, các nhà đầu tư, các đơn vị sở hữu còn rất nhiều việc phải làm và làm liên tục để thúc đẩy sự hiểu biết, quá trình tiếp nhận, năng lực thực thi, vị thế, giá trị và các lợi ích to lớn của thông tin địa không gian khi được tích hợp một cách hài hòa với tất cả các lĩnh vực khác. Điều này cũng cho thấy cần nhiều hơn những liên minh mới mang tính chiến lược giữa các cộng đồng người dùng, các đối tượng tham gia và đặc biệt là giới chính trị gia và những người ra quyết định. Cùng với đó vẫn còn rất nhiều các vấn đề kỹ thuật, chính sách và pháp luật cần được xác định, chỉ rõ, bổ sung và hỗ trợ từ phía các chuyên gia đến từ những cộng đồng khai thác ứng dụng số liệu khác nhau ở các lĩnh vực của nền kinh tế. Tính đa dạng trong cộng đồng người dùng cũng đang có sự thay đổi mạnh mẽ, điều này đồng nghĩa với việc chúng ta cần có các chiến lược kết nối truyền thông và cam kết mạnh mẽ và thực tiễn hơn, đi cùng với đó là các kế hoạch và giải pháp thực thi cũng cần được lập ra một cách chi tiết, tập trung và phù hợp với từng lĩnh vực và quan trọng hơn nó cần khác với những gì chúng ta đã từng làm ở giai đoạn trước (đã thay đổi nhiều dưới tác động của công nghệ thông tin truyền thông) tất cả sẽ giúp hình thành hạ tầng triển khai các nhiệm vụ quản trị tích hợp thông tin địa không gian một cách hiệu quả.

Thành công trong liên kết truyền thông và cam kết triển khai tạo động lực cho sự phát triển một cách bền vững, niềm tin và mối quan hệ hợp tác giữa các đối tượng tham gia và những nhóm người dùng khác nhau. Nhiệm vụ tăng cường năng lực, đầu tư cho xây dựng cơ sở dữ liệu và quản trị thông tin địa không gian cũng như các ứng dụng tiềm năng chỉ đạt được khi chúng ta thuyết phục và chứng minh được tầm quan trọng của số liệu địa không gian trong tiến trình phát triển của mỗi quốc gia, thuyết phục được cộng đồng, doanh nghiệp, các nhà khoa học, các nhà chuyên môn, nhà chính trị, những người ra quyết định đồng thuận tham gia, đóng góp và cùng hưởng những lợi ích đến từ thông tin địa không gia

UN-GGIM chính là điểm quan trọng kết nối các nhà khoa học và chuyên gia đến từ các quốc gia thành viên nhằm xây dựng mối quan hệ hợp tác quốc tế trong lĩnh vực quản trị thông tin địa không gian.

 Mọi thông tin xin liên hệ với chúng tôi qua hòm thư: info@anthi.com.vn