Số 02/2019: Định dạng số liệu Rinex phiên bản 3.04 hỗ trợ tín hiệu mới của Beidou, Glonass VBAF QZSS

Image Content

Tracy Cozzens

Nhóm Kỹ thuật Công nghệ Công ty TNHH ANTHI Việt Nam dịch và biên soạn.

Định dạng số liệu RINEX phiên bản 3.04 (RINEX 3.04) nâng cấp hỗ trợ các tín hiệu CDMA nằm trong kế hoạch phát triển của GLONASS, cũng như các tín hiệu mới của BeiDou III và QZSS.

Tổ chức IGS (International GNSS Service), Uỷ ban Đặc biệt RTCM SC-104 (Radio Technical Commission Maritime Service, Special Committee – 104), Nhóm hoạt động RINEX (RINEX Working Group) mới đây đã công bố chính thức định dạng số liệu RINEX phiên bản 3.04.


Định dạng RINEX 3.04 hỗ trợ tất cả các tín hiệu dùng chung từ các chùm vệ tinh GNSS hiện hữu gồm: Hệ thống GPS của Hoa Kỳ, Hệ thống GLONASS của Nga, Hệ thống Galileo của Châu Âu, Hệ thống BeiDou của Trung Quốc, Hệ thống QZSS (Quasi Zenith Satellite System) của Nhật Bản, và Hệ thống định vị vệ tinh địa phương IRNSS (Indian Regional Navigation Satellite System) của Ấn Độ.

Cùng với việc bổ sung các tín hiệu mới, định dạng RINEX 3.04 cũng đã điều chỉnh hợp phần ký tự (Text) để cải thiện mô tả các bản tin, trường và khả năng đọc tổng thể.

Tài liệu chính thức về chuẩn số liệu RINEX 3.04 được công bố tại các địa chỉ sau:

ftp://igs.org/pub/data/format/rinex304.pdf

http://www.rtcm.org/differential-global-navigation-satellite–dgnss–standards.html

Những điều chỉnh và nâng cấp trong định dạng số liệu RINEX 3.04:

1. Bổ sung các tín hiệu mới vào các bảng tín hiệu cho các hệ thống GLONASS (Table 5), QZSS II (table 8) và BeiDou III (Table 9), đồng thời cũng nâng cấp table A23.

2. Bổ sung phần 9.12 để mô tả các tín hiệu mới từ các chùm vệ tinh GLONASS, QZSS II và BeiDou III và những mô tả cho sự khác biệt giữa QZSS I và QZSS II.

3. Nâng cấp bảng phụ lục Appendix Table A5 SYS/#/OBS TYPES để thể hiện các mã tín hiệu mới cho các hệ thống: GLONASS, QZSS II và BeiDou III.

4. Sửa đổi bảng phụ lục Appendix Table A5 phần TIME SYSTEM CORR để làm rõ các trường khác biệt trong hệ thời gian hệ thống GNSS và UTC.

5. Bổ sung các số hiệu chỉnh nhỏ và ký tự nhằm cải thiện phần liên quan tới những liệt kê trong lịch sử điều chỉnh định dạng số liệu RINEX (RINEX 3.04 Revision History Section).

GALILEO ĐƯỢC CHẤP THUẬN NÂNG CẤP CƠ SỞ HẠ TẦNG TOÀN THẾ GIỚI

Tracy Cozzens

Cơ quan Vũ trụ Châu Âu ESA (European Space Agency) đã nhận được sự chấp thuận của GSAB (Galileo Security Accreditation Board) để nâng cấp toàn bộ cơ sở hạ tầng trên toàn thế giới phục vụ cho việc vận hành hệ thống định vị toàn cầu bằng vệ tinh Galileo của Châu Âu.

Hợp phần cơ sở hạ tầng mặt đất của Galileo

Theo ESA, chương trình nâng cấp sẽ bắt đầu được triển khai vào tháng 02/2019, bao gồm tất cả các hạng mục để đảm bảo khả năng thực hiện các dịch vụ từ 26 vệ tinh Galileo trên quỹ đạo. Chương trình nâng cấp đã được kiểm chứng bởi nhóm dự án ESA Galileo kết hợp với nhóm hỗ trợ kỹ thuật WP1x của Thales Alenia Space trong thời gian một năm với hơn 1 với 150 lần thử nghiệm hệ thống, 409 lần thử nghiệm vận hành xuyên Châu Âu trong tất cả các trung tâm điều hành của Galileo.

Theo ESA, lý do cơ bản dẫn tới việc phải thực hiện chương trình nâng cấp này là việc phát triển của chùm vệ tinh Galileo, trong ba năm qua các tên lửa đẩy Ariane 5 đã đưa vào quỹ đạo tới 12 vệ tinh mới. Chương trình nâng cấp sẽ phối hợp hợp phần viễn trắc, theo dõi và điều khiển của trạm Papeete, sử dụng các nền tảng vệ tinh xuyên lục địa Galileo, mở rộng số ăng ten vệ tinh ở các trạm liên kết đặt tại Kourou, French Guiana – Đảo Reunion trên Ấn Độ Dương và Noumea, French Polunesia. Các máy thu cũng sẽ được bổ sung cho các trạm quan trắc thu thập số liệu Galileo để đảm bảo khả năng dự phòng ổn định 100%.

“ Sự kiện này đánh dấu việc lần đầu tiên cơ sở hạ tầng phục vụ hoạt động của hệ thống Galileo được tiến hành nâng cấp kể từ khi đưa vào vận hành” ông Edward Breeuwer, Giám đốc bộ phận kiểm nghiệm và hiệu chỉnh của Galileo phát biểu.

 Mọi thông tin xin liên hệ với chúng tôi qua hòm thư: info@anthi.com.vn